Filtr samoczyszczący Hydroflush

Zanieczyszczenia w obiegach wodnych, na zasilaniu instalacji lub odbiorze ścieków oczyszczonych (tzw tertiary treatment) stanowią powszechny problem, którego rozwiązaniem jest filtracja.
Hydroflush jest automatycznym filtrem samoczyszczącym działającym na zasadzie odpłukiwania wstecznego, służącym do ciągłego oczyszczania cieczy procesowych o niskich lepkościach. Filtruje wodę oraz roztwory wodne z zanieczyszczeń mechanicznych i osadów: zarówno organicznych jak i nieorganicznych typu piasek, zendra, kamień, resztki poawaryjnych uszczelek i armatury. Dzięki zastosowaniu automatycznego filtra samoczyszczącego Hydroflush użytkownik rozwiązuje problemy związane z obsługą filtrów wymagających okresowego serwisowania: filtrów typu koszowego, workowego czy też świecowego. Zastosowanie automatycznych filtrów ciśnieniowych ogranicza koszty inwestycyjne związane z dużo większymi jednostkami bezciśnieniowymi np. filtrami typu bębnowego lub dyskowego. Automatyczny filtr samoczyszczący jest też ekonomiczną alternatywą dla filtrów żwirowych i piaskowych wymagających instalacji wielu jednostek pracujących równolegle o bardzo dużych gabarytach i obszernych pomieszczeń. Filtry samoczyszczące Hydroflush mogą być instalowane na zewnątrz.

Elementem separacyjnym filtra jest element cylindryczny wykonany z sita szczelinowego lub siatki filtracyjnej. Elementy filtracyjne są wykonane ze stali kwasowej – podstawowym gatunkiem jest stal 316L.
Siatka ma formę wielowarstwowego sita. Poszczególne warstwy są zgrzane, tworząc stabilną i odporną na najtrudniejsze warunki eksploatacji strukturę.

Wkłady siatkowe filtra samoczyszczącego.

Wkłady siatkowe filtra samoczyszczącego.

 

Sita szczelinowe posiadają konstrukcję umożliwiającą powierzchniowe gromadzenie się zanieczyszczeń, które łatwo zrzucić strumieniem wstecznym.

Sito szczelinowe.

Sito szczelinowe.

Istotną cechą filtra samoczyszczącego Hydroflush jest ciągły sposób działania. Odpłukiwanie wsteczne elementów odbywa się bez przerywania procesu filtracji. Mała cześć przefiltrowanej wody kierowana jest do oczyszczenia wstecznego jednego z elementów filtracyjnych. Podczas procesu czyszczenia kolejne elementy są poddawane czyszczeniu za pomocą napędu elektrycznego. Specjalne ramię połączone z kolektorem zrzutowym, poruszając się ruchem po okręgu w sposób rewolwerowy otwiera przepływ do atmosfery dla kolejnych elementów. Zawór znajdujący się na wylocie otwiera się na kilka sekund zapewniając efekt pulsacji zwrotnej oraz kontrolując ilość wody zrzutowej. Woda w obudowie, uprzednio przefiltrowana na pozostałych elementach filtracyjnych zostaje skierowana do oczyszczenia  tego elementu.  Pozostałe elementy cały czas pracują, zapewniając dostarczanie przefiltrowanej wody. Inicjacja cyklu czyszczenia odbywa się po osiągnięciu zaprogramowanego spadku ciśnienia. Możliwe jest także czyszczenie periodyczne po zadanych interwałach czasowych. Istnieje także możliwość wywołania procesu czyszczenia filtra ręcznie, za pomocą wywołania z menu lub przycisku na panelu sterowniczym.

 

Proces filtracji odbywa się w kierunku od zewnątrz do środka elementu filtracyjnego (po lewej). Proces czyszczenia w kierunku przeciwnym (po prawej).

Proces filtracji odbywa się w kierunku od zewnątrz do środka elementu filtracyjnego (po lewej). Proces czyszczenia w kierunku przeciwnym (po prawej).

 

Filtry samoczyszczące mogą być zainstalowane po stronie tłocznej pompy lub na odcinkach rurociągów, w których panuje ciśnienie minimum 2 bary.

Filtry Hydroflush mogą być wyposażone w szeroką gamę efektywności: od 50 µm do 5 mm. W przypadkach elementów siatkowych możliwe jest osiągnięcie efektywności na poziomie 25 µm .

Typoszereg obejmuje bardzo szeroki zakres przyłączy, przepływów oraz norm ciśnieniowych. Dostępne są różne wykonania materiałowe. Filtry samoczyszczące Hydroflush są całkowicie bezobsługowe wymagając przeglądów rocznych w typowych warunkach pracy.

Schemat procesu filtracji oraz czyszczenia filtra samoczyszczącego Hydroflush

Model 3D do pobrania
w celu pobrania proszę nacisnąć prawy klawisz myszy, a następnie zapisz link jako

Podstawowe cechy i specyfikacja filtra samoczyszczącego Hydroflush:

 • Wykonanie ze stali węglowej lub kwasowej.
 • Wykonania chemoodporne – pokrycie wulkanizowana gumą oraz ebonitowane.
 • Przyłącza od DN100 do DN500
 • Zasilanie elektryczne i pneumatyczne.
 • Zakres ciśnień od PN4 do PN40.
 • Maksymalna temperatura pracy 82oC
 • Wykonanie zgodnie z europejską dyrektywa ciśnieniową PED 97/23.
 • Wykonanie Ex zgodne z Atex na zamówienie.

Typowe dziedziny zastosowań filtra samoczyszczącego Hydroflush:

 • Filtracja wody w obiegach chłodniczych.
 • Filtracja wody na ujęciach głębinowych
 • Filtracja wody na obiegach zaopatrzonych w dysze natryskowe i myjące.
 • Ochrona pomp wysokociśnieniowych.
 • Filtracja wody procesowej na końcu procesu oczyszczalni.
 • Filtracja wody zatłaczanej przy wydobyciu gazu i ropy naftowej.
 • Filtracja wody w obiegach kombajnów górniczych.
 • Filtracja wody balastowej w procesie oczyszczania.
 • Filtracja wody na uszczelnieniach mechanicznych pomp wirowych.
 • Filtracja kąpieli wodnych: odtłuszczanie, mycie, fosforanowanie, pasywacja.
 • Ochrona złóż jonitowych.
 • Filtracja wody przed procesami membranowymi.
 • Filtracja wody przed bioreaktorami w instalacjach typu Hollow Fiber.
 • Ochrona wymienników i armatury.
 • Filtracji emulsji chłodzących i smarujących.

Typowe gałęzie przemysłu gdzie filtry samoczyszczące Hydroflush znajdują zastosowanie:

 • Przemysł Energetyczny
 • Przemysł wydobywczy – górnictwo.
 • Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego.
 • Oczyszczalnie ścieków.
 • Przemysł samochodowy i maszynowy.
 • Przemysł papierniczy.
 • Przemysł spożywczy.
 • Mleczarnie.
 • Hutnictwo i przetwórstwo metali.