https://pixabay.com/pl/dla-dorosłych-widok-z-tyłu-piękny-2178904/
Autor zdjęcia: pixabay.com

Praktycznie wszystkie inne prace realizowane na terenie dowolny jednostki samorządu terytorialnego muszą być wykonywane w trybie jawnym i transparentnym. Bardzo szczegółowo reguluje to przecież nie ustawa o zamówieniach publicznych. Przepisy te bardzo jednoznacznie opisują to, w jaki sposób powinny być organizowane przetargi tereny zielone (więcej: http://www.przetargi.info/branch/uslugi-w-zakresie-terenow-zielonych) i jakimi kryteriami w wyborze zwycięzcy takiego konkursu powinna się kierować komisja przetargowa.

Jak rozpisywane są przetargi?

Zanim w ogóle będzie można mówić o rozpisywaniu konkursu ofert, trzeba najpierw bardzo starannie przygotować dokumentację. Organizator takiego przetargu powinien wyszczególnić w nim wszystkie prace, jakie powinny być w ramach danego zlecenia wykonane. Dokumenty powinny być napisane jasnym i prostym językiem. Nie można sobie tutaj pozwolić na żadne niedomówienia ani możliwość błędnej interpretacji.

Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych analiz i ekspertyz możemy zacząć przygotowywać się do rozpisania konkursu ofert. Wszystkie związane z tym informacje powinny być podane do wiadomości wszystkich osób zainteresowanych tego typu przetargiem. Dzięki temu każdy, kogo interesują przetargi tereny zielone będzie mógł zdecydować ,czy jest w stanie podjąć się wykonania tego typu zlecenia. Pozwoli to lepiej oszacować swoje możliwości pod kątem konkretnego projektu.

Wszystkie firmy, które startują w danym konkursie, muszą w określonym terminie złożyć swoje wnioski. W takim wniosku trzeba zawrzeć zakres i terminy prac oraz wycenę jaką dana firma oferuje za wykonanie całości projektu. W dokumentacji przetargu znajdują się również warunki, które będą obowiązywały wszystkich uczestników takiego konkursu. Dotyczy to przede wszystkim terminów realizacji danego projektu oraz kar umownych, które będą egzekwowane w sytuacji, gdy wykonawca nie będzie w stanie wykonać w terminie wszystkich prac.